KROK 3 – ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Inwestor w ciągu 3 lat od daty uzgodnienia projektu powinien przystąpić do realizacji robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej Inwestor może zlecić wybranemu przez siebie wykonawcy.
Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót złożyć „Wniosek zamiaru rozpoczęcia robót”.  Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.
Do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie kopii projektu technicznego