W związku z panującą suszą i drastycznym niedoborem wody wprowadza się z dniem 28 czerwca br. zakaz używania wody z wodociągów obsługiwanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o. do celów nie związanych z zabezpieczeniem potrzeb życiowych. Zakaz dotyczy podlewania trawników, upraw polowych, napełniania basenów i innego korzystania z wodociągu niż pobór wody do celów bytowych w tym również bezwzględnego czerpania wody z hydrantów p.poż. za wyjątkiem poboru wody do celu przeciwpożarowych.